הסכמה הרב זולדן, מפקח ראשי, תורה שבעל פה בחינוך הדתי

"הפירוש ענק בפשטותו. מדויק להפליא, מסביר בצורה בהירה את המשניות. אין זה דבר קל למצוא את המילים המדוייקות על מנת להסביר את המשנה בלי להכנס למחלוקות של פרשנים, פירוש רפאל הצליח לעשות זאת בצורה נהדרת. רואים שהושקעה כאן חשיבה רצינית והיתה לו סייעתא דשמייא גדולה".

על פירוש משנת רפאל

6 כרכים, הרב רפאל פרנסיס זצ"ל, מצפה יריחו, תשע"ד (03-5376771)

המשנה היא יסוד התורה שבע"פ ותמציתה. אולם, המשנה לא זכתה ליחס היוקרתי של לימוד גמרא והלומדים זקוקים לתיווך ולסיוע בלימוד המרוכז. לאחרונה פורסם פירוש חדש למשנה המחולל מהפכה של ממש בלימוד משניות, מטרת פירוש 'משנת רפאל' ללמד את דברי המשנה בבקיאות, בזמן קצר ובהספק רב. סגנון הכתיבה והביאור שווים לכל נפש באופן בהיר, נקי ופשוט.

הביאור מקיף ומאיר עיניים המשולב בין מילות המשנה, ומתחתיו הרחבת הפירוש וסיפור קורות חייהם של התנאים.

נקודות מכירה

ירושלים: קטמון, אנטיגונוס 4 ישיבת המקובלים 'בית אל', הרובע היהודי

תל אביב: רח' בית עובד 13

שדרות: ישיבת ההסדר שדרות

צפת: ישיבת אורות הארי

קרית ארבע

מעלה אדומים

שילה

גבע בנימין