הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר שליט"א, רב העיר ירושלים:

"ומשמיא זכו ליה לחבר ביאור בהיר ונהיר בקיצור ובברירות, והוא מונח מודפס בין התיבות של המשנה בכתב קטן יותר, באופן שיכול אדם לקרוא המשנה בנעימה, ועיניו צופות בפירוש, ולבו מבין ושכלו קולט ומאיר, ועוד הוסיף פירוש רחב יותר שמודפס למטה להאיר עינים".

דברי הרב ב'השקת המשניות'

haravamarClick edit button to change this text.

הרב אבגדור נבנצאל, רבה של ירושלים שבין החומות

קבלתי בתודה את ששה סדרי משנה עם פירוש משנת רפאל מאת הרב רפאל פרנסיס זצ"ל.
נהנתי לראות איך הביאור מסודר בתוך המשניות, ובהערות מנגד סביב לאוהל מועד יחנו.
חיבור חשוב זה המזכה את הרבים בלימוד המשנה, גורם ששפתיו של המחבר תדובבנה בקבר עד שיקום לתחיית המתים בב"א.
תגדילו תורה ותאדירו!
ביקרא דאורייתא
צעיר הלוים
אביגדר נבנצל

nevenztal2

הרב ישראל אביחי, ראש ישיבת המקובלים בית-אל

הובאו לפני גליונות מפרי עטו של ידידי הרב רפאל פרנסיס זצ"ל, פירוש על ששה סדרי משנה.
"זכור אזכור ותשוח עלי נפשי" בזכרי ימים מקדם, בהיות מו"ר הרה"ג הרב מאיר יהודה גץ זצוק"ל ממתיק סוד עמנו בשעות הקטנות של הלילה, בבית הכנסת בכותל המערבי מול קדש הקודשים, מקום "שהשכינה לא זזה ממנו לעולם", ושמענו את קולו של המנוח ז"ל משנן משניות על פה, ומנעים את לימודו בנועם ובחן, ביגיעה ובהתמדה עצומה, הוגה בה תמיד בעקביות, בחביבות ובדבקות עליונה, לעורר אהבת דודים למעלה "איש את פני רעהו", בשינון מתמיד, וחוזר שוב ושוב וטועם בה טעם חדש. לומד בחריפות וחידוד הלב, במסירות נפש עילאית, עד כלות הנשמה. ומלימוד המשניות לגמרא. ועם ההתמדה בלימוד התורה, היתה מדת הזהירות נר לרגליו בהבנתה. כיתת רגליו בין תלמידי חכמים, גדולים וקטנים, בבחינת "מכל מלמדי השכלתי". לאחר שקנה לו שם טוב, החל לכתוב את פירושו על המשניות. דרך חיים זו שאימץ הרב המנוח הנ"ל, חוצבה מתוך יגיעתו במשנה ובתלמוד ימים ולילות, והיא הביאתו לעלות במעלות התורה במסילה העולה 'בית אל'.

לדברי הרב ב'השקת המשניות' לחץ כאן

avichail
dordack

הרב אליהו דורדק, בעל 'משנה סדורה'

ימים ולילות עמל המחבר במשך שנים, בדביקות של אהבת תורה לשמה, להסביר ולבאר את המשנה. הוא נקט לישנא קלילא כתנא ירושלמי )ב"ק ו:( שכן תורת ארץ ישראל היתה חרותה בלבו.

לדברי  הרב דורדק ב'השקת המשניות'

הרב יהודה זולדן, מפמ"ר תושב"ע בחמ"ד:

"הפירוש ענק בפשטותו. מדויק להפליא, מסביר בצורה בהירה את המשניות. אין זה דבר קל למצוא את המילים המדוייקות על מנת להסביר את המשנה בלי להכנס למחלוקות של פרשנים, פירוש "משנת רפאל" הצליח לעשות זאת בצורה נהדרת. רואים שהושקעה כאן חשיבה רצינית והיתה לו סייעתא דשמייא גדולה".

הרב יואל קטן, עיתון בשבע:

משנת רפאל. ביאור משולב בהיר ומקיף על ששה סדרי משנה. מאת הרב רפאל פרנסיס. עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא. מצפה יריחו, תשע"ה. שישה כרכים. (03-5376771)

הרב רפאל פרנסיס זצ"ל, חתנו של רב הכותל הרב גץ זצ"ל, היה אישיות מיוחדת במינה – מנהל בכיר ואיש צבא ואיש ציבור ואיש התיישבות ואיש משפחה – ומעבר לכל זה איש של תורה. כל דקה ביומו הייתה ספורה בדקדוק רב, ולכן ההספק שלו היה מדהים. הוא ניצל כל רגע פנוי ללימוד תורה, ובעיקר דבק במשנה ובחכמיה. עם פטירתו הפתאומית בשנת תשס"ט התברר שספרים שלמים נמצאים במחשבו במצבי גמר שונים, ובהם ביאור משולב ומקיף למשנה – כל ביטוי או מילה או הלכה קשים מוסברים על אתר בין מילות המשנה המודגשות, עם תוספת של ביאורים והרחבות מהתלמוד והמפרשים בשולי העמוד. בני משפחתו הוציאו עתה לאור את הסדרה כולה בצורה מהודרת ונאה, תועלת גדולה ללומדי המשנה לדורותיהם. שיר מרגש שכתב המחבר המנוח על אהבתו למשנה נמצא בראש כל כרך: 'זו המשנה אהבתיה, חיבבתיה, בנפשי איוויתיה, בכל ליבי דרשתיה, ואף אם גמרתיה, תחת לשוני גרסתיה' וכו' וכו'. חיבור מיוחד של יהודי מיוחד. תנצב"ה.