מבחר פרקים לדוגמה ממשנת רפאל

תוכלו לעיין בפרקים נבחרים מתוך:

מסכת שבת (מתוך תכנית הלימודים לחט"ע בבחינת הבגרות בתושב"ע)

מסכת גיטין

מסכת ביכורים

מסכת פאה

 

Read More

 0