מבחר פרקים לדוגמה ממשנת רפאל

על ידי |יולי 13th, 2015|

תוכלו לעיין בפרקים נבחרים מתוך:

מסכת שבת (מתוך תכנית הלימודים לחט"ע בבחינת הבגרות בתושב"ע)

מסכת גיטין

מסכת ביכורים

מסכת פאה